mijnmultiflexx_large                                                   mijnmultiflexx_large                                                   mijnmultiflexx_large
Met een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) beschermt een zelfstandig ondernemer zijn eigen bedrijf tegen de financiële gevolgen van een veroorzaakte schade. De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven vergoedt materiële schade aan personen en/of goederen welke zijn veroorzaakt door het verzekerde bedrijf. Onder het verzekerde bedrijf vallen uiteraard ook, indien van toepassing, de betreffende werknemers. Deze verzekering wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met verzekeringsadviseur ZJHT en verzekeraar Klaverblad. U kunt hieronder klikken op de branche die op u van toepassing is.

ONDERWIJSMEDEWERKERS                                              ZORGMEDEWERKERS
onderwijs                        zorg

mijnmultiflexx_large                                                   mijnmultiflexx_large                                                   mijnmultiflexx_large