pic

Aansprakelijkheid

Wanneer u onbedoeld de spullen van een ander beschadigd, ofwel dat iemand anders door uw toedoen gewond raakt, dan dekt een aansprakelijkheidsverzekering de financiële gevolgen die hieruit kunnen voortkomen. U kunt deze verzekering afsluiten als individu of voor het hele gezin. Eventuele logés of personeel vallen hier dan ook onder. Ook de schade die veroorzaakt kan worden door uw huisdier valt onder deze verzekering.

Let op! Deze verzekering dekt niet het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Daarvoor heb je een verplichte Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen nodig). Ander motorisch voortbewogen materieel kan wel binnen de AVP vallen.

Schade die met opzet is veroorzaakt, wordt niet vergoed. Ook schade waarvoor je je alleen moreel verantwoordelijk voelt, maar je niet volgens de wet verantwoordelijk voor bent, wordt niet vergoed.

Schade kan ontstaan door iets wat u heeft veroorzaakt, maar ook doordat u juist iets niet heeft gedaan, terwijl actie noodzakelijk was. Voor beide zaken kunt u wettelijk aansprakelijk worden gesteld en biedt de AVP dekking.

De Aansprakelijkheidsverzekering wordt in het algemeen afgesloten binnen een wat groter pakket van verzekeringen (zoals samen met inboedel en opstal)


Deel dit
Share on Pinterest
Alle verzekeringen