pic

Lijfrentes

Lijfrentes worden in het algemeen gebruikt om te voorzien in een aanvullende uitkering, bovenop het pensioen. Ook wanneer er sprake is van een pensioengat, of als u zelfstandig ondernemer bent en wellicht daardoor geen pensioen opbouwt, kan een lijfrenteverzekering van pas komen. Bij een lijfrenteverzekering spaar je voor de aankoop van een lijfrente op je 65ste, of andere pensioenleeftijd.

Bij een lijfrente op basis van garantie staat vooraf vast hoeveel kapitaal je opbouwt, los van de vraag hoe de waarde van de beleggingen zich ontwikkelt. De verzekeraar garandeert het eindkapitaal.

Bij een verzekering op basis van risico staat het uiteindelijke kapitaal niet van tevoren vast, dat kan mee- of tegenvallen. De premie voor een lijfrente op basis van garantie is hoger dan een lijfrente op basis van risico. Een combinatie van garantie en risico is ook mogelijk.

Met de lijfrente krijg je een periodieke uitkering zolang je leeft, vanaf een vooraf afgesproken leeftijd. Er zijn veel verschillende soorten lijfrentes, waarbij zowel de premiebetaling als wel de uitkering zeer kan variëren. Daar zitten vaak ook fiscale consequenties aan vast. Laat u dus goed informeren door een adviseur.


Deel dit
Share on Pinterest
Alle verzekeringen