pic

Wegas

De WEGAS verzekering staat voor Werkgevers Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders Motorrijtuigen.

Als u een bedrijf heeft waarbij uw ondernemers  in veel gevallen dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg zijn, met alle risico’s van dien, kunt u worden aangesproken voor schade van uw werknemer als gevolg van een ongeval tijdens werktijd met een motorrijtuig. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen omvangrijk zijn. Uw aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven biedt vaak onvoldoende dekking.  Ook een ongevallen-, of een schadeinzittendeverzekering dekken niet alle schade. Dan biedt een WEGAS verzekering oplossing.

De Wegas verzekering is bedoeld voor iedere werkgever met werknemers die schade kunnen lijden tijdens uitoefening van hun werkzaamheden als bestuurder van een motorrijtuig. De Wegasverzekering dekt de schade zelfs wanneer de schuld van een ongeval bij uw werknemers ligt. Deze verzekering is een aanvulling op uw AVB en (eventueel) uw Ongevallenverzekering.

Laat u informeren over de voorwaarden en spreek goed uw specifieke situatie door. De premie is immers afhankelijk van uw bedrijfsactiviteit en de verzekerde som.


Deel dit
Share on Pinterest
Alle verzekeringen