Aanvraagformulier Collectieve Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Federatie TMV

Graag willen we jullie verzoeken onderstaand formulier in te vullen en te verzenden. Wij zullen alle informatie natuurlijk vertrouwelijk behandelen. Op basis van de antwoorden op de vragen kunnen wij bepalen of uw organisatie binnen de kaders van het collectief valt, of dat er sprake zal moeten zijn van een maatwerk oplossing.
Als alle vragen met NEE worden beantwoord valt u binnen het kader van het collectief en zal er automatisch een polis worden afgegegeven (premie €680,- conform afspraak federatie TMV). Als er een vraag met JA wordt beantwoord krijgt u een maatwerkofferte toegestuurd.
Mocht u reeds een verzekering hebben en die willen behouden dan verzoeken wij u een kopie van de polis toe te sturen aan de administratie van de federatie TMV.
Meer informatie vindt u in de handige documenten hier rechtsonder.

Volg onze vlogger

Dit keer is Sander bij de Rotterdam Art Fair

Laat u verzekeren door ZJHT

Wilt ook u uw verzekeringen onderbrengen bij ZJHT?

Neem contact op